Huszonöt éves az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat pünkösd hétvégéjén. A június 2-4. között Hajdúhadházon megrendezett jubileumi programot a negyed évszázad emlékeinek felelevenítése céljából szerveztük azok számára, akik jelenleg tagjai vagy valaha aktív tagjai voltak közösségünknek, hozzájárultak csapatunk létrejöttéhez, velünk táboroztak, illetve valamilyen módon kapcsolatba kerültek a csapattal. Az ország különböző szegleteiből érkeztek résztvevők, úgymint Sátoraljaújhely, Szeged, Békéscsaba, Gyula, Nemesvámos, Nagykanizsa stb.

A péntek esti teaház kiváló lehetőséget adott arra, hogy az egykori cserkészethez, cserkésztáborokhoz köthető emlékeinket baráti hangulatú kötetlen beszélgetések közepette megoszthassuk egymással. Örömünkre, ezen az estén családilag együtt volt közöttünk Papp Román (csst) és felesége, Nóra (csst), akik az 1990-es évek elején többekkel együtt aktív részesei és segítői voltak cserkészcsapatunk kezdeti indulásának, a cserkészvezetők képzésének. Az esti program lehetőséget adott arra is, hogy azok, akik korábban nem találkozhattak egymással – pl. életkori különbségek miatt – azok játékos módon megismerjék egymást.

Szombat délelőtt ünnepi istentiszteletet tartottunk. Közöttünk volt a jelenleg tevékenykedő másik két adventista cserkészcsapat parancsnoka is: az 1301. sz. Négylevelű Fa Cserkészcsapatot Várnagy András (csst, cspk), a 431. sz. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapatot pedig Kassai Csaba (csst, cspk) és családja képviselte. Zámbó Zoltán lelkész igei elmélkedésének keretében “eljátszottunk a gondolattal”, hogyan vívódhatott a bibliai Gedeon, amikor az Úr elhívására az Ő szolgálatába állt. Történetén keresztül megtudhattuk: “ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk?”.

 

Szombat délután került sor a jubileumi ünnepi megemlékezésre. Ezen az alkalmon jelen voltak a Magyar Cserkészszövetség IX. Cserkészkerületének elnökségi tagjai: Hadházy Péter (csst) kerületi ügyvezető elnök és Búzás Eszter Bíborka (csst) kerületi vezetőtiszt. Mindketten megosztották a hallgatósággal, hogy milyen élmények fűzik őket közösségünkhöz.

A huszonöt éve megkezdett gyermek- és ifjúságnevelő munka rengeteg emlékkel gazdagított bennünket. A cserkészőrsökben megélt közösség, a csapatban kialakult sok-sok barátság és a nyári cserkésztáborok életre szóló élményként élnek bennünk. Ezeket az emlékképeket Restás László (őv) lelkész és cserkészvezető segített feleleveníteni a résztvevőkkel való interaktív beszélgetésekben.

A felidézett történetek között volt a csapat elindulását megelőző, azt elősegítő esemény is, amikor 1991 nyarán tizenhat cserkészvezető-jelölt vett részt Cserhátszentiván közelében a Hármas-forrásnál a Magyar Cserkészszövetség égisze alatt megrendezett őrsvezetőképző táborban. A résztvevők között volt Hamerszki Judit (csst), Rácz Sándor Béla (csst) és Szabó József (csst) is, akik képzett vezetőkként alapítói lettek a Michnay László nevét viselő cserkészcsapatnak.

 

A jubileumi rendezvény helyszínén – a hajdúhadházi Csokonai Művelődési Házban – lehetőségünk volt megtekinteni a berettyóújfalui Bihari Múzeum „Cserkészet 110’ című kiállításának egy részét. Ezúton is köszönjük a múzeumnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta gyűjteményét!

 

Szombat este tábortűz köré gyűltek a cserkészek, a szülők és az érdeklődők. Csapatunk parancsnoka, Matlák Tímea (csst) valamint Szabó József (csst) vezetésével vidám játékok, dalok és tábortűzi mókák tették vidámmá az esténket, ami igazi cserkésztábori hangulatot teremtett.

 

Vasárnap különböző csoportjátékok és kézműves foglalkozások foglaltak le kicsiket és nagyokat egyaránt. A résztvevők háromféle tevékenységben próbálhatták ki kézügyességüket. Ráczné Kárpáti Márta (őv) és Rácz Csaba (őv) vezetésével készíthettünk marionett kutyust pamutfonalból, valamint a fonallal való festés technikájába is bevezettek bennünket. Faragó Tibor (őv) és Szabó József (csst) segítségével pedig egy több mint száz éves fotográfiai eljárást, a cianotípiát – azaz kéknyomat készítést – ismerhettük meg.

 

Ezúton is kifejezzük örömünket és köszönetünket mindazok felé, akik személyesen vagy akár lélekben velünk együtt ünnepeltek ezen a hétvégén. Reményünk, hogy további cserkészéletünk is olyan pozitív élménnyé és emlékké válik majd, mint az a 25 év, amire az Úr kegyelméből visszatekinthettünk.

a csapat vezetői

(Rövidítések magyarázata: csst: cserkész segédtiszt, őv: őrsvezető, cspk: csapatparancsnok)