Tisztújítást követő évkezdő teendők

Kedves Cserkésztestvérem!


A tisztújítást követő évkezdő teendőink sajnos a vártnál kicsit lassabban indultak meg. (Ennek részben a koronavírus okozta helyzet kezelése érdekében folytatott megbeszélések, részben pedig egyéb adminisztratív teendők voltak a fő okai).


Kérlek engedjétek meg, hogy ez úton bemutassuk nektek, hogy fog felépülni az MCSSZ IX. kerületének új szakvezetői-megbízotti gárdája, amiben már törekszünk a programunkban szereplő arculat kialakítására. (Sajnos a nevek ismétlődését még nem sikerült elkerülni, de bízunk benne, hogy ebben is fogunk tudni az elkövetkezendő években fejlődni.)


Az elnökség tagjai, létszáma (3=4?)     


Mint azt már ti is többen tudjátok, a 2020. január 18-ai Küldöttgyűlés megszavazta az elnökségi listánkat, melyen Az előzőleg kiküldött programunkban nem fektettünk rá külön hangsúlyt, de a helyszínen jeleztük, hogy Eszter elsőkörben egy évet tervez az elnökségben tölteni, így várhatóan jövőre újra tisztújítást fogunk tartani. Ennek oka, hogy eredetileg a harmadik elnökségi tag helyette Petkes Piroska Judit lett volna, de Piri még nem rendelkezik a szükséges segédtiszti képesítéssel. (Jelenleg jelölt a Keleti ST-ben.)

Piri az elnökség 4. tagjaként fog részt venni a kerület életében, mint  kerületi vezetőtiszt helyettes. A tiszti képzésekkel (st/cst) kapcsolatos kérdésekben Esztert, míg a többi vezető tiszti feladatkörben jellemzően Pirit kereshetitek.

Piri az 1903-as nyíregyházi Dávid cserkészcsapat tagja. Grund B-ben (2015) szerzett őrsvezetői képesítést, majd  Grund C-ben (2016) mamelukként, Grund D (2018) óta kiképzőként, idén pedig törzs ÖV-ként szolgál. 2017-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatója, teológia-lelkész szakon.

Akik ezen kívül a kerületben, a kerületért dolgoznak:


Készítettünk minden új és régi megbízáshoz, egy általános leírást, melyet ezúton felétek is szeretnénk publikálni (lásd: ix_ker-feladatkor.pdf). Kérlek forduljatok az új szakvezetőkhöz, és megbízottakhoz bizalommal, amennyiben a területükhöz kötődő kérdésetek, vagy észrevételetek van.


ix_ker-feladatkor.pdfLetöltés

Hogy eloszlassuk azt a tévhitet, hogy az “árnyak közt kicsi szürke-zöld emberek és manók” tevékenykednek, engedjétek meg, hogy egy pár mondatban a stáb többi tagjára is kitérjünk.

(Csatoltunk egy vizuális ábrát is képként feltöltve, a könnyebb nagyíthatóság/átláthatóság érdekében (lásd: ix_ker-szervezeti_diagramm.jpg)).

ix_szervezeti_diagramm.jpgLetöltés

Tarnóczi Armand (Armi) 1903

Kommunikáció szakvezető


Armi már több ízben segített egy-egy program kommunikációjában.

Feladatai között lesz a kerületi kommunikáció összefogása és irányítása. 

Keressétek bizalommal, ha programotok beszámolóját ki szeretnétek tenni a kerületi facebook és weboldalakra. 

Ha valamilyen programot akartok hirdetni, vagy éppen ti vagytok a csapat kommunikációs vezetői és szeretnétek segítséget kérni vagy egyeztetni, akkor keressétek bátran!


Mikolai Levente (Levi) 285

IT szakvezető


Levi magánéletében is informatikai tanulmányokat folytat, és szakdolgozatként is egy számunkra hasznos, új alkalmazás fejlesztésébe fogott bele. Emelett az ő nevéhez fűződik az alfoldicserkesz.hu jelenlegi megjelenési formája is. A meglévő informatikai rendszereink karbantartásán, fejlesztésén, és frissítésén, valamint új rendszerek bevezetésén fog az elkövetkezendő időszakban dolgozni.

Jellemzően az alfoldicserkesz.hu weboldal, és cserkész témájú videók kapcsán kereshetitek.
(Idővel várhatóan facebook, ecset, cserkész wiki témákban is fog tudni segíteni.)

FIGYELEM! Nem feladata a fent említett médiumokon elérhető tartalmak elkészítése, azok közzétételében tud segíteni!


Makleit Zsolt (Zsolt) 961

Földessy József Terv – Derecskei Cserkészotthon Projektvezető


Zsolt a derecskei csapat operatív vezetője, emellett a csapatalapítás óta az ingatlanügyek helyi kezelője is. A cserkészház hosszútávú tervezését és rövidtávú ügyeit is ő intézi.

A derecskei cserkészház alkalmas lehet csapat/vezetői/raji/egyéb programok helyszínének. Ezzel kapcsolatban kereshető!


Nagy Dóra (Dóri) 43

Vadonlakó szakági szakvezető


Dóri tavaly óta a vadonlakó szakág vezetője a kerületünkben, de már régóta aktív tagja a vadonlakó cserkészeknek. Programokat szervez kerületünkben a már vadonlakó cserkészeknek, illetve vadonlakó cserkészek csapatokhoz való látogatását koordinálja. 

A szakág iránti érdeklődéssel kereshető.


Tóth Norbert Imre (Norbi) 144

GRUND képzésvezető


Norbi mind csapatmentorként, mint kiképzőként bizonyította rátermettségét, így aktív mentorálási folyamat keretein belül idén a IX. kerületi őrsvezetőképzés képzésvezetőjeként teljesít szolgálatot.  

A képzésben továbbá aktív szerepet vállal Bolló Balázs (al)táborparancsnokként, valamint Petkes Piroska Judit Törzs ŐV-ként

Minden a GRUND ŐVVK-hoz kapcsolódó kérdéssel kapcsolatban elsősorban őt érdemes keresni.


Hornyákné Lisovszki Orsolya (Solyka) 285

Felnőttképzési koordinátor (Alapozó Képzések, felnőtt ŐVVK)


Solyka az elmúlt években leginkább a csapatában tevékenykedett. Az idei évtől ő fogja intézni a kerület alapképzéseinek a koordinálását. Ez magába foglalja az egyeztetést az alakuló csapatokkal, illetve az alapozó képzés részveveőinek/ szervezőinek összegyűjtését. Keressétek bátran, ha van csapatalakítással kapcsolatban érdeklődés vagy ha bekapcsolódnátok az alapozó képzés munkájába!


Búzás Eszter Bíborka (Eszter) 43

Tiszti képzési koordinátor (STVK / CSTVK)


Eszter a Keleti STVK kiképzője.

Feladata a kerület és a tiszti képzések közötti kapcsolattartás. A kölcsönös információáramlás fenntartása. Segédtiszti és tiszti képzési szintek kérdéseiben kereshető.


Kocsis Zsófia (Zsófi) 43

Vándor korosztályi vezető


Zsófi már évek óta aktív résztvevője a cserkészkluboknak, és többször is tartott korábban cserkészklub alkalmat.

Feladata a debreceni cserkészklub rendszeres programjainak koordinálása, alkalmak hirdetése. Cserkészklubbal kapcsolatos kérdésekkel, javaslatokkal, részvételi szándékkal kereshető.

A szervezési feladatokban Piri is részt vesz.


Petkes Piroska Judit (Piri) 1903

Kósza korosztályi vezető


Piri koordinálja a kósza korosztályi programok szervezését Nyiregyházán. Programokkal kapcsolatos kérdésekben kereshető.

A munka oroszlán részét Jenei Johanna, Papp Orsolya és Varga Viktória fogja végezni, eleinte rendszeresen egyeztetve Pirivel.


Cseh Ábel (Ábel) 1903

Pénzügyi vezető (Általános) 


Ábel komoly érdeklődést mutatott a pénzügyek iránt, melyet mi sem támaszt jobban alá, minthogy résztvett a 2019. év végi forrásteremtő hétvégén, valamint besegített már a 2019-es évi elszámolás, és 2020-as évi IX. kerületi költségterv elkészítésében is. Ábel elsősorban nem a GRUND ŐVVK-hoz, vagy Derecske projekthez kapcsolódó költségvetési tervezésbe és elszámolásba lesz érintett. A nyári táborhoz kapcsolódó pénzügyi munkát együtt végzi a vk pénzügyessel. (A derecske projektet érintő pénzügyi feladatok egyelőre az ügyvezető elnökhöz tartoznak.)

Kerületi programokkal kapcsolatos pénzügyi kérdésekben kereshető.


Milán Ákos Péter (Ákos) 955

Pénzügyi vezető (Vezetőképzés) 


Ákos komoly érdeklődést mutatott a pénzügyek iránt, melyet mi sem támaszt jobban alá, minthogy résztvett a 2019. év végi forrásteremtő hétvégén, valamint besegített már a 2019-es évi elszámolás, és 2020-as évi IX. kerületi költségterv elkészítésében is. Mivel egyben a GRUND ŐVVK kiképzője is, elsősorban a vezetőképzéshez kapcsolódó költségvetési tervekben és elszámolásokban lesz érintett. A nyári táborhoz kapcsolódó pénzügyi munkát együtt végzi az általános pénzügyessel.

GRUND ŐVVK-hoz kapcsolódó pénzügyi kérdésekben kereshető.


Kocsis Zsófia (Zsófi) 43

Raktár Vezető (Debrecen)


Zsófi a korábbi években is szívesen foglalkozott a raktár rendezettségével és a kerület eszközeivel, mint kiképző és raktárnak otthont adó cserkészcsapat tagja.

Feladata a debreceni raktár eszközállományának karbantartása, eszközök kölcsönadásának koordinációja. 

Eszközkölcsönzéssel kapcsolatban kereshető.


Hadházy Péter (Peti) 992

Raktár Vezető (Hajdúhadház / Sátortár)


Peti elnökségi tagként is a raktárak ügyért felelt, illetve a raktárnak otthont adó gyülekezet tagja, és a cserkészcsapat parancsnoka. 

Feladata a hajdúhadházi raktár karbantartása, sátrak állapotfelmérése, esetleges javítása.

Sátorkölcsönzéssel kapcsolatban kereshető. 


Gacsályi Bence (Bence) 43

Központi altábor vezető


Bence 4. éve vesz részt aktívan a korábbi GHB, mai központi altábor működésében. Már a tavalyi táborban is felelős volt a logisztikai feladatok ellátásáért, és részt vett a tervezési folyamatokban is. Az idei évben veszi át az altábor vezetését mely során a korábbi altáborvezető mentorálja. Feladata a IX. kerületi nyári táborok, és az évközi képzési alkalmak ellátására alkalmas csapat/ altábor szervezése. Az altábor logisztikai, pénzügyi, beszerzői, biztonsági és főzési feladatokat lát el, melyet terveink szerint idén különpróba lehetőséggel is igyekszünk bővíteni.
Ezen munkájában közreműködik Cseh Ábel központi altáborparancsnok helyettesként.

Szakács, és szabász-varrász különpróba, valamint központi altáborhoz történő csatlakozási szándék esetén kereshető!


Erdei János (Jancsi) 955

Bocskai altábor vezető


Jancsi a Bocskai tábor indulása óta tervezésben és szervezésben részt vesz (előtte az erdélyi segédőrsvezető-képzésben is tapasztalatot szerzett). 

A feladata: cserkész korosztályi fókuszú cserkésztábor vezetése a Grund őrsvezetőképzéssel párhuzamosan, mely minta-altáborként is szolgál. 

Bocskai táborral kapcsolatos kérdésekben kereshető. 


Rák János (Jani) 955

Táborparancsnok


Jani szolgált több éven át a Grundon (B,C)  és a C évfolyamtól kezdve ő volt a Kerületi táborok GH parancsnoka. Sok tapasztalatot szerzett ez idő alatt. Az idei évben a Tábor vezetésén túl feladata a következő táborparancsnokot megtalálni és kinevelni a feladatra. 

Keressétek Janit minden kerületi táborral kapcsolatban felmerült operatív kérdésben! 


Isten áldását kérjük munkájukra!

A fenti információkat fokozatosan igyekszünk a weboldalunkon, és Ecsetben is láthatóvá tenni. Ezzel kapcsolatban további szíves türelmeteket kérjük!


További munkacsoport(ok:)

Média munkacsoport


Ez egy főleg önszerveződő munkacsoport, mely szorosan együttműködik az IT – és kommunikéciós szakvezetőkkel. Főképpen promóciós és élménybeszámoló célú videók készítésével fognak foglalkozni.
Ha kedvet kaptál a csatlakozáshoz, vagy ismersz valakit, akit ez érdekelhet, keresd Milán Ákos Pétert, vagy Mikolai Leventét!


Ide vonatkozó bejelentések:

Igény esetén az idei évben újra elindul a kiscserkész tanyázás. A kcs altábor vezetői személye még egyelőre nem dőlt el.


Az alábbi megbizatásokat idén nem tervezzük kiadni, vagy sorsuk még nem dőlt el:(Nem keresünk kifejezetten Nevelési-, Gyermekvédelmi-, és lelki szakvezetőt, és további szakági vezetőket, de amennyiben van(nak) a témában érdeklődő cserkésztestvér(ek) a kerületben nem zárkózunk el a közös munka megkezdésétől!)


Mint azt már bizonyára észrevettétek, idén nem került betöltésre a Képzési szakvezető pozíció, melyet az elmúlt években Bolló Balázs töltött be.

Balázs idén kb. 1 hónappal a megbízatása hivatalos lejárta előtt lemondott.


Bolló Balázs (Bolló) 1903


Balázs Grund A (2014) óta tevékenyen részt vett a képzés sikeressé tételében. Az első évben mamelukként, Grund B -ben és C-ben kiképzőként, míg Grund D-ben és E-ben (al)táborparancsnokként. (Grund E-ben a képzésvezetői szerepkört is ő töltötte be.)

2017-ben kiképző volt az  I-X kerületi Őrsvezetőképzőben (Pál utcza), míg 2019-ben az erdélyi Őrsvezetőképző táborban is.

Kósza korosztályi szakági vezető volt 2014-2016 között, valamint 2016 óta az Országos Tanács (OT) póttagja.

E mellett aktív alakja a regős cserkészetnek,  altáborvezető volt a 2017-es IX. kerületi nagytáborban, valamint az 1903-as nyíregyházi Dávid cserkészcsapat parancsnoka volt 2016-2019 között.

Lemondásával cserkészmunkája, és a vezetőképzőben történő tevékenysége még nem ért véget. Továbbra is póttagja az OT-nek, valamint az idei GRUND F évfolyamának is (al)táborparancsnoka. Az idei évben a vezetőképzésen belül a fókuszterülete az utódlás és utódnevelés, előkészítve, hogy a következő évfolyamot egy megfelelően felkészített új generációs képzésvezető-(al)táborvezető-tőrzsőv hármas tudja vezetni.


Képzési szakvezető  


Azt gondoljuk erre a pozícióra olyan emberre van szükség, aki a kerületünkben működő, vagy a kerületünk tagjait érintő minden képzést át tud látni, és össze tud fogni. Ideális esetben ez a személy nem érintett mélyebben (pl.: képzés vezetőként) egyik vezetőképzésben sem. Ezen célkitűzések mellett jelenleg nincs a látóterünkben olyan ember, aki erre alkalmas, és szívesen is vállalná a feladatot, így egyelőre a képzések élére kinevezett egyéni képzés vezetőkre helyeztük a hangsúlyt.


Reméljük nem rettentett el a fenti levelünk hossza, és eljutottál eddig a sorig! 🙂

Amennyiben lenne további kérdésetek, ne habozzatok feltenni azokat!Jó Munkát!


Jani, Eszter, Piri, Szilárd

kerületi elnökség