Hírek‎ > ‎Szervezeti hírek‎ > ‎

Beszámoló az Országos Közgyűlésről

Molnár Szabolcs, 2012. máj. 22. 5:36   [ 2012. máj. 22. 5:36 frissítve ]
Május 19-én tartotta a Magyar Cserkészszövetség az éves rendes Országos Közgyűlését. Az alkalomra a Fonó Budai Zeneházban került sor délután 2 órai kezdettel. A meghirdetett időpontban azonban nem volt határozatképes a Közgyűlés, ezért a megismételt Közgyűlés megtartására délután 3 órától került sor. A gyűlés hatékonyságát bizonyítja, hogy 16:45-kor már az autóban ültem és hazafelé tartottam.

A kötelező napirendi pontokon kívül három fő pontban folytattunk tárgyalást a mintegy 100 megjelent tag társaságában: Országos szervek beszámolója, Alapszabályról való döntés, közhasznúsági jelentésről való döntés.

A szűk kettő órán át tartó gyűlés legfontosabb témája az új Alapszabály vitája volt. Pontosabban lett volna, ugyanis az SZMSZ, amelyet egy korábbi OIB és ASZKB alkotott meg, nem teszi lehetővé, hogy az OIB által a Közgyűlés elé terjesztett szövegjavaslatban módosításokat végezzenek, tehát az előterjesztett szövegről egészében kell szavazni igennel vagy nemmel. Sajnos több negatív felszólalás is történt. Azért írom, hogy sajnos, mert a szövegtervezetet szóban ellenzők egyike sem vett részt a széleskörű előkészítésben, egyetlen alkalommal sem véleményezte a tervezetet, illetve OIB képviselője útján sem érvényesítette elképzelését. Végül a tervezetet a Közgyűlés elfogadta.

Az országos testületek (Országos Intézőbizottság, Országos Elnökség, Országos Felügyelőbizottság) jelentését az Országos Iroda kiküldte illetve hozzáférhetővé tette a tagság számára, ezért külön ismertetésre a gyűlésen nem került sor. A beszámolók kapcsán egyetlen kérdés sem merült föl, ezért a levezető elnök szavazásra bocsátotta azokat, a tagság pedig mindegyiket többséggel elfogadta. Megjegyzem, hogy az új Alapszabály kimondja, hogy abban az esetben, ha a egy választott tisztségviselő beszámolóját a megválasztását végző szerv vagy testület nem fogadja el, azonnali hatállyal megszűnik megbízatása.

A Közgyűlés elfogadta a Szövetség 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését és a 2012. évi költségvetés tervezetét is.

Több napirendi pont nem lévén az országos elnök zárszavai után a levezető elnök bezárta a Közgyűlést.

Szeretném a IX. Kerület tagságát tájékoztatni megdöbbenésemről, miszerint rajtam kívül egyetlen IX. kerületi tag sem regisztrált a Közgyűlésen. Mélységesen szégyellem magam az általam vezetett kerület tagsága nevében, és szeretettel arra kérek mindenkit, vonja le az ebből származó következtetéseket, és legközelebb nagyobb hangsúlyt fektessetek közös ügyeink intézésére!

Molnár Szabolcs st.
kerületi elnök
Comments