Hírek‎ > ‎Szervezeti hírek‎ > ‎

Kiadvány a szegénységben élők megsegítésére

Molnár Szabolcs, 2010. aug. 30. 5:41   [ 2011. márc. 28. 2:29 frissítve ]
 
       

 

Elkészült a Lelkes Cserkész Alapítvány kiadványa, amely "A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve" keretében szeretne kézzelfogható segítséget nyújtani az érintettek számára.
Nem csak a cserkészek körében, hanem közvetlen és tágabb környezetükben is számos hátrányos helyzetű, szegény sorban élő ember van, akik méltán várják a segítséget a cserkészmozgalomtól. Az adható segítség elsősorban nem anyagi jellegű, hanem szociális és tanácsadói. Annak érdekében, hogy ennek a kihívásnak megfeleljünk, elkészítettük a nevezett kiadványt, amely reménység szerint - ha pályázatunk sikeres elbírálást talál - nyomtatásban több ezer példányban is meg fog jelenni. Most itt közöljük a kiadvány szövegét, hogy bárki számára hozzáférhető legyen.

KÉZFOGÁS A MAGASBÓL - CSERKÉSZEK A TÁRSADALOM JÖVŐJÉÉRT

(információs brosúra)


A szociális ellátások formái a szociális törvény szerint:


1.      Pénzbeli ellátás


Ide sorolható minden:

-          normatív pénzbeli ellátás

-          gyermekvédelmi támogatás

-          időskorúak járadéka

-          rendszeres szociális segély

-          szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások.

Ilyenek:

-          a lakásfenntartási támogatás,

-          az ápolási díj,

-          az átmeneti segély és

-          a temetési segély

 

2.      Természetben nyújtott ellátás

 

-          Lakásfenntartási támogatás

-          az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak támogatása

-          gyermekintézmények térítési díjának kifizetése

-          a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás

-          átmeneti támogatás

-          köztemetés

-          közgyógyellátás

-          egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

-          adósságkezelési szolgáltatás

 

3.      Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

Két részre osztódik az intézményrendszer:

a.       alapellátás:

-          gyermekek napközbeni ellátása

-          étkeztetés

-          jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-          családsegítés

-          falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

-          szociális információs szolgáltatás

-          támogató szolgáltatás

-          utcai szociális munka

-          nappali ellátás

 

b.      szakosított ellátás

-          közoktatási intézménynek nem minősülő bentlakásos intézmények

-          ápolást-gondozást nyújtó intézmények

-          rehabilitációs intézmények

-          átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

-          egyéb speciális és szociális intézmények

 

Cserkészek a felzárkóztatásért

A cserkészeknek és az általuk képviselt értékeknek lánghordozó szerepük van. Példaadás és megerősítés, játék és összhang a világgal. Ezek az értékek függetlenek attól, hogy milyen közegben végzik úttörő munkájukat. Értjük ezalatt azt, hogy a nevelés szempontjából az értékek adottak. Azonban mégis lényeges különbség annál a kérdésnél tapasztalható, hogy milyen közegből érkezett gyerekek jönnek el az őrsi gyűlésekre, táboroznak velünk és lépnek be a csapat életébe. Másként kell fogadni, másként kell az értékek mentén nevelni és foglalkoztatni egy egyházi fenntartású intézményből és másként egy önkormányzati iskolából érkezett gyermeket, de ide érthető egy nehéz anyagi körülmények között élő család gyermeke is. Sokszor gondot jelenthet a tábor díjának, vagy akár egy buszjegy árának kifizetése is, még akkor is, amikor a cserkészprogramok általában harmadannyiba kerülnek bármilyen másik szabadidős programhoz képest.

A gyakorlatban meg kell oldani a költségek közös felvállalását, azt, hogy ne jelenthessen gondot senkinek egy-egy kiránduláson, közös fagyizáson vagy akár a nyári nagytáboron való részvétel. Persze meg kell találni a mértéket, mindenki a maga szintjéhez és „pénztárcájához” mérten vegye igenis ki a részét a költségekből. Legtöbbször a hasonlatok – például a havi őrsi pénz, amit az őrs, mint autonóm egység, saját maga használ fel, 500 ft, azaz három gömb fagyi ára – sikeresen tanítják a gyerekeket a pénz értékének helyes megítélésére és arra, hogy valamiért érdemes áldozni és félretenni.

Régebbi időktől fogva bevett szokás az, hogy a nagyobb cserkészek különböző munkával gyűjtött pénzzel támogatják a csapat költségeit, így járulva hozzá ahhoz, hogy senkinek ne okozzon gondot egy-egy kiránduláson való részvétel. Ez is a személyes példaadás és a közösségi tudat kialakulásának része. Ezzel viszont áttérünk a kérdés másik felére.

Fontos a nevelés során, hogy a gyerekek megtanulják az elfogadást és az empátiát mások iránt. Ez már kisebb korban elkezdődik, de leginkább a fiatalkorúak – ún. rover korosztály – érintettek benne. A különböző akciókon való részvételek nyitottabbá teszik őket a sokszor hiányos ismeretekből fakadó elítélő társadalmi magatartással és stigmákkal szemben. Olyan alkalmakon tanulhatnak együttérzést és a segítés jóleső érzését, valamint elfogadást, mint például a hajléktalanoknak való ételosztás, hátrányos helyzetű gyerekek részére tartott „suli diszkó” szervezése, lakásotthonban műsor előadása, vagy akár időseknek nyújtott házi segítségnyújtás.

A gondolatsor zárásaként lényeges visszatérni a kiindulási ponthoz. Az értékek képviseletéhez és a példaadáshoz. A felzárkóztatás elősegítéséhez a hétköznapok gyakorlati világában leginkább az kell, hogy a gyerekek a vezetőkben és a „sereghajtókban” is az elfogadást és a segítő kezet nyújtó, személyes példaképet lássák. Az utcán, a munkahelyen, a csapat alkalmain, táborokban, bárhol. Ez a magatartás a közösség kialakulásának legfőbb része és mindennél többet ér.


Alapítványunk irodájában, ügyeleti időben, szeretettel állunk rendelkezésére, megválaszoljuk kérdéseit!

A cserkészekkel való kapcsolatfelvétel lehetőségét Debrecenben és a régió több településén személyesen kezdeményezheti, vagy kereshet bennünket elérhetőségeinken:


Lelkes Cserkész Alapítvány

4025 Debrecen, Révész tér 2.

Tel.: 70/459-6027

E-mail: cserkeszlelkesz@gmail.com


Szeretettel várjuk megkeresését!

Lelkes Cserkész Alapítvány

Comments