Hírek‎ > ‎Szervezeti hírek‎ > ‎

MCSSZ Országos Küldöttgyűlés 2013 - Meghívó

Molnár Szabolcs, 2013. ápr. 11. 0:54   [ 2013. ápr. 11. 0:59 frissítve ]
MEGHÍVÓ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
2013. évi rendes országos küldöttgyűlésére

Időpontja: 2013. április 27. szombat 10 óra
Helyszín: Magyarság Háza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Megjelenés: cserkészegyenruhában

09.30 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat
10.30 óra:Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja

Tárgysorozat és napirend:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlálók
megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása,
2. Országos Elnöki köszöntő, köszönetnyilvánítás, közös ima
3. Beszámoló az Országos Elnökség 2012. évi munkájáról
4. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2012. évi munkájáról
5. 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
6. 2012. évi számviteli beszámoló elfogadása
7. Tájékoztató Szövetség által részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságok eredménykimutatásairól
8. A Magyar Cserkészszövetség 2013. évi költségvetési tervének elfogadása
9. Jelölő Bizottság jelentése
10. Tagválasztás a Felügyelő Bizottságba
11. Tagválasztás az első és másodfokú Etikai bizottságba
12. Alapszabály módosítása
13. Tagdíj
14. Javaslatok, indítványok
15. Országos elnöki lezárás, közös ima

Előkészítő anyagok a honlapon: http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok
Tervezett időtartam: 5 óra
Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehívott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt
küldöttgyűlés azonos napirenddel, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes,
ebben az esetben a küldöttgyűlés csak az eredeti napirendi témákban hozhat érvényes döntést.

Budapest, 2013. március 14.

Jó munkát!

Buday Barnabás csst. (16.)
a MCSSZ elnöke

Kéréseink:
Az előkészítő anyagok a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok oldalon
elérhetőek. A helyszínen már nem kerülnek felolvasásra, ezért kérjük a résztvevőket, hogy még a küldöttgyűlés előtt
megfelelően tájékozódjanak, továbbá a küldöttgyűlés gördülékenysége érdekében, kérdéseiket küldjék meg
levélben vagy elektronikusan. A2013. április 2-ig beérkező kérdéseket és válaszokat szintén elérhetővé tesszük.
Rövid tájékoztató az Országos Küldöttgyűlés működéséről
(a hatályos Alapszabály alapján)
Meghívók kiküldése és kézbesítése:
Az MCSSZ Titkársága összhangban, az Alapszabályban foglaltakkal, az MCSSZ tagjait elektronikus levél útján hívja
meg. Amennyiben a küldött elektronikus levélcíme nem jóváhagyott, akkor a meghívót a csapatparancsnokán
keresztül kapja meg. Amennyiben sem a küldöttnek, sem csapatparancsnokának nincs megerősített elektronikus
elérhetősége, akkor a küldött a meghívót postai úton kapja meg
Küldöttgyűlésen tárgyalt anyagokhoz való hozzáférés:
A tagok számára a Küldöttgyűlésre szánt indítványokat, tájékoztató anyagokat az MCSSZ Titkársága a küldöttgyűlés
előtt legkésőbb két héttel köteles elérhetővé tenni a tagság számára. Az anyagok terjedelmük miatt és a tetemes
postai költség miatt a http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok honlapon lesznek
elérhetőek. Akinek azonban a tagság közül gondot okoz az anyagok beszerzése levélpostai úton jelezheti azok
igénylését az MCSSZ Titkársága számára (címe: Budapest, 1025 Tömörkény u. 3/a).
Kik szavazhatnak az országos küldöttgyűlésen:
A küldöttgyűlésen mandátummal rendelkeznek a kerületek küldöttei, a kerületi elnökségek egy-egy tagja és az
országos elnökség tagjai.
A küldöttgyűlés helyszíne:
Magyarság Háza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Tömegközlekedéssel:
• Széll Kálmán térről a 16-os, 16A és a 116-os jelzésű autóbuszokkal a Szentháromság téri megállóig
• Deák Ferenc térről a 16-os jelzésű autóbusszal a Szentháromság téri megállóig
Felhívjuk a Magyarság Házába személygépkocsival érkezők figyelmét, hogy a Budai Várban, ennyi időre a parkolás
nem megoldható, ezért azt a várfalon kívül ajánljuk, ahol hétvégén ingyenes.
Comments