Hírek‎ > ‎Szervezeti hírek‎ > ‎

Tisztújító Kerületi Közgyűlés

Molnár Szabolcs, 2010. nov. 17. 7:32   [ 2010. nov. 17. 7:51 frissítve ]
Kedves Cserkésztestvéreim!

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályában[1] előírtaknak megfelelően a IX. Cserkészkerület Tisztújító Közgyűlését összehívom. Kérem a IX. Kerület tagjait (a fenntartó testületeket, mint jogi személy tagokat, valamint a cserkésztiszteket és -segédtiszteket, mint természetes személy tagokat), hogy a Közgyűlésen vegyenek részt, közreműködésükkel és szavazati jogukkal munkálják a cserkészmozgalom ügyét!

A Közgyűlés időpontja:

2010. november 27., szombat, 10 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontja ugyanezen a napon 10:30 óra, mely a megjelentek számára valótekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés helyszíne:

Kistemplomi Gyülekezeti Terem

4025 Debrecen, Révész tér 2.

A Közgyűlés napirendje:

(A Közgyűlés ideje alatt végig büfé várja a résztvevőket

teával, kávéval, üdítővel, sós süteménnyel és szendviccsel)

10:00 Nyitó zenés áhítat

10:20 Elnöki megnyitó

10:35 Levezető elnök, jegyzőkönyvezető, hitelesítők, szavazatszámlálók valamint mandátumvizsgálók választása

10:40 Mandátumvizsgáló bizottság jelentése

10:42 Határozatképesség megállapítása

10:43 Napirend ismertetése

10:45 Kerületi Elnökség tagjainak jelentése

11:15 Zene

11:30 Kerületi Fejlesztési Keretterv, Kerületi Munkaterv és Csapatmunkaterv Készítési Segédlet ismertetése

12:00 Ebédszünet – Meleg ebéd a résztvevők számára a cserkészotthonban.

13:00 Tisztújítás, kerületi tisztségviselők megválasztása

13:30 Javaslatok, indítványok

14.00 Közgyűlés bezárása, Cserkészinduló, imádság

A Közgyűlést követően kötetlen kerekasztal beszélgetést (Tiszti Casino) tartunk cserkészmunkánk aktuális kérdéseinek megvitatására, melynek során az Elnökség minden felvetett problémára megoldást fog keresni.

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket, hogy együtt dolgozhassunk cserkészmozgalmunk jelenén és jövőjén!

Debrecen, 2010. szeptember 24.

Jó munkát!

Molnár Szabolcs csst.
kerületi elnök[1] Ld. 30., 80-82.§

Figyelem!
A jogi személy tagokat (fenntartó testületeket) a képviseletre jogosult személy, vagy az általa szabályos magánokiratban meghatalmazott nagykorú személy képviselheti!

Jelentkezés a Közgyűlésre


Comments