Magunkról‎ > ‎

Mi a cserkészet?

A cserkészet célja

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!” (Robert Baden-Powell)

A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy művészei legyenek életük tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.

A cserkészet alapelvei

Kötelesség Isten iránt, hűség a valláshoz és az ebből eredő kötelezettségek vállalása. A magyar cserkészet legnagyobb részben keresztyén. A keresztyénség lényege, hogy az ember felismeri Istenben Jézus Krisztus Atyját, aki nem csak megteremtette a világot, hanem folyamatosan gondot is visel rá. Ez örömteli, boldog, céltudatos életet ad.

Kötelesség mások iránt, hűség a hazához, összhangban a helyi- és nemzetközi békességgel,  megértéssel és együttműködéssel. Részvétel a társadalom fejlődésében, elismerve és tiszteletben tartva embertársaink emberi méltóságát és a természet sérthetetlenségét. Egy mindenkiért, mindenki egyért.

Kötelesség önmagunk iránt, önmagunk állandó és folyamatos fejlesztése és képzése.

A cserkészmódszer

    „A cserkészet olyan gyógyszer, amely különböző összetevőkből áll és 
amennyiben ezeket nem a megfelelő arányban, előírás szerint adagolták, 
akkor a fölhasználó nem hibáztathatja az orvost, ha a betegre 
gyakorolt hatás nem kielégítő.” (Robert Baden-Powell, 1922)

A cserkészmódszer folyamatos, lelkiismeretre hallgató önnevelési rendszer, amely az alábbi elemekből tevődik össze: 

A Cserkésztörvény és fogadalmom.
 A cserkészmódszer „szíve” az alapelveket életszabályként megfogalmazó Cserkésztörvény és az azok megtartására önként tett fogadalom.

Cselekedve tanulás. A cserkészet arra törekszik, hogy az ismeretszerzés alapja a személyes megfigyelés, cselekvés és tapasztalat legyen.

Kiscsoportos (raj-őrsi) rendszer. A cserkészek a cserkészmozgalomban korosztályi igényeiknek megfelelően szerveződött öntevékeny kisközösségekben (őrsökben, rajokban, stb.) vesznek részt.

Folyamatos, ösztönző és változatos programok. A cserkészek a céloknak és a résztvevők érdeklődésének megfelelő folyamatos, ösztönző és változatos programokon és tevékenységekben vesznek részt, amelyek ismeretszerzést, játékokat, énekeket és hasznos gyakorlatokat, valamint közösségi szolgálatokat foglalnak magukba. Ezen tevékenységek keretét próbarendszerek határozzák meg.

Szimbolikus keret. A cserkészetben a jelképek és a keretmesés környezet használata olyan eszközök, amelyek a cserkészet által vállalt elvek és célok megértését segítik.

Természeti környezet. A természet minden téren előnyösen járul hozzá a fiatalok fejlődéséhez. Ezért a cserkészek a programokat lehetőleg a szabadban, természeti környezetben végzik.

Önnevelés. Minden cserkész tudatosan és aktívan vegyen részt saját fejlődésében személyes fejlődési célok és az ehhez vezető módszerek meghatározásával, illetve a feladatok végrehajtásával és értékelésével.

Felnőtt vezetők részvétele. A cserkészetben a felnőttek részvétele a felnőtt vezetők és a fiatalok önként vállalt kapcsolatán, barátságán alapszik. A vezető feladata az önnevelési folyamat segítése a cserkészet módszereivel, a céloknak és alapelveknek megfelelően.

Mit lehet tenni a cserkészetben?

Önként csatlakozni 
Barátokat szerezni 
Életformát tanulni és követni 
Harcolni hibáid ellen 
Másoknak örömet szerezni 
Sokat játszani és vidámkodni 
Túrázni szárazon és vízen, erdőkben és hegyek között 
Táborozni télen-nyáron, igazi nomád életet élni 
Megismerni a természetet 
Népdalokat, néptáncokat, hagyományokat tanulni 
Elsősegélyt nyújtani, életet menteni 
Önfegyelmet, kitartást fejleszteni 
Egészséges életet élni 
Sportolni, versenyezni 
Színészkedni, szerepelni, énekelni, zenélni,  bábozni 
Fényképezni, újságot szerkeszteni, nyelvet tanulni 
Kézműveskedni, fúrni-faragni, rajzolni és festeni 
Sziklát mászni, barlangászni, evezni, úszni 
A legügyesebbeknek külföldre utazni, nemzetközi táborba, jamboree-ba menni 
És még ezer egyéb dolgot...

Mi nem a cserkészet?

Nem hitbuzgalmi egyesület 
Nem természetjáró kör vagy sportklub 
Nem gyermekmegőrző vagy napközi otthon 
Nem parádés díszlet a nemzeti ünnepeken 
Nem katonai kisiskola 
Nem tömegszervezet 
Nem nosztalgiázás 
Nem színjátszó csoport 
Nem néptánc egyesület 
Nem iskolai szakkör
Hanem egész egyszerűen: vidám élet a szabadban! 

A cserkészjelvény

A cserkészek jelvénye a liliom. Ez egy régi történelmi szimbólum, a tisztaság és az erényes élet jelképe. A középkortól kezdve a nagy európai uralkodócsaládok is használták, Magyarországon például az Anjou-királyok, Franciaországban pedig a Bourbon-dinasztia. A cserkészliliom mégsem innen, hanem a tengerészeti iránytű jellegzetes végződéséből származik. A hajósok az északi irányba mutató tű végét alakították ilyenné; nekünk, cserkészeknek is ez mutat irányt az élet tengerén. Ez a jelvény honlapunk bal felső sarkában is megfigyelhető. 

A tisztelgés

Ha a cserkészek fogadalomtételen, zászlófelvonáson, nemzeti ünnepen vesznek részt, akkor a jobb kezükkel tisztelegnek. Sokszor találkozáskor is tisztelgéssel köszöntik egymást. A kezüket vállmagasságba emelik, három ujjuk felfelé mutat, míg a hüvelykujj és a kisujj a tenyér előtt összekapcsolódik.

Ez sokkmindent jelent:

-        a három ujj a cserkészfogadalomra emlékeztet, Istenünk, hazánk és embertársaink iránt teljesítendő kötelességeinkre.

-        az összekapcsolódó ujjak azt jelentik, hogy az idősebb, nagyobb, erősebb cserkész segíti, óvja fiatalabb társát.

A kézfogás

A cserkészek bal kézzel fognak kezet. Ennek oka az, hogy bal kezünk közelebb van a szívünkhöz, a másik iránti szeretetünket így tudjuk jelképesen kifejezni. Persze gyakorlati okai is vannak ennek, hiszen a jobb kezünket tisztelgésre emeljük, vagy a régiek abban fogták az elmaradhatatlan cserkészbotot - így csak a bal marad szabadon az üdvözléshez. 

Jelszó és köszöntés

Jelszavunk: Légy résen! Ez azt jelenti, hogy minden percben készen állunk, hogy a másikon segítsünk, hogy kötelességünket teljesítsük, és hogy tartsuk magunkat fogadalmunkhoz. Köszöntésünk így szól: Jó munkát! Ezzel azt idézzük föl, hogy a cserkészélet egy önkéntes, vidám munka, ami Isten áldásával embertársaink javára válik. Bármihez kezdünk, azt szeretnénk eredményesen és sikeresen befejezni, ezért kívánunk egymásnak:

Jó munkát!
Comments