Szertár

Iratminták

Jegyzőkönyv és nyilatkozat minták


Jegyzőkönyv minta (DOC) (PDF)
Jegyzőkönyvi kivonat minta (DOC) (PDF)
Lemondó nyilatkozat (DOC) (PDF)
Elfogadó nyilatkozat minta (DOC) (PDF)

Kerületi küldöttgyűlés anyagai és határozatai

Kelte Száma Szövege
2013.04.13. 1/2013.04.13./IXKGY Az MCSSZ IX. Észak-Alföldi Cserkészkerületének küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadja a kerületi elnökség beszámolóját, és azt az országos elnökség felé terjeszteni rendeli, mint a Kerület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 2/2013.04.13./IXKGY Az MCSSZ IX. Észak-Alföldi Cserkészkerületének küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadja a 2013. évi költségvetést, és azt az országos elnökség felé terjeszteni rendeli. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 3/2013.04.13./IXKGY 3/2013.04.13./IXKGY sz. határozat A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének küldöttgyűlése az ASZ 34. § (2) d. pontja értelmében megválasztja országos küldöttnek Nagy István cst.-t, Ecsedi Zsolt csst.-t, és Horváth István csst.-t, valamint pótküldöttnek Bartha Katalin csst.-t, Benő Zoltán csst.-t, Horog Máté csst.-t. A megválasztottakat a küldöttgyűlés után azonnal regisztrálni kell az ECSET-ben és a IX. Kerület adatlapján meg kell nevezni, mint tisztségviselőket. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 4/2013.04.13./IXKGY 4/2013.04.13./IXKGY sz. határozat A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének küldöttgyűlése az ASZ 34. § (2) e. pontja értelmében megválasztja országos tanács tagnak Molnár Szabolcs cst.-t, valamint póttagnak Horváth István csst.-t. A megválasztottakat a küldöttgyűlés után azonnal regisztrálni kell az ECSET-ben és a IX. Kerület adatlapján meg kell nevezni, mint tisztségviselőket. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 5/2013.04.13./IXKGY 5/2013.04.13./IXKGY sz. határozat A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének küldöttgyűlése elhatározza, hogy tanácsadó testületet kíván felállítani, melynek a Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének Tanácsadó Testülete nevet adja. Ebbe a testületbe olyan közéleti, egyházi, tudományos és művészeti személyiségeket hív meg, akik fontosnak tartják a magyar ifjúság értékközpontú nevelését, valamint támogatják a cselekedve tanulás módszerét, és a kiscsoportos (őrsi) rendszert. Ennek a testületnek a megszervezésével megbízzák Ecsedi Zsolt cst. kerületi ügyvezető elnököt. Feladata, hogy 2013. szeptember 1-ig felálljon a tanácsadó testület. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0

Kerületi elnökség határozatai

Kelte Száma Szövege
2017. 02. 27. 1/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Bolló Balázs csst.-et (1903.) kerületi vezetőképző szakvezetővé.
2017. 02. 27. 2/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Rák János csstj.-et (768.) kerületi gazdasági vezetővé.
2017. 02. 27. 3/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Turányi Szilárd őv.-t (43.) kerületi vadonlakó szakági szakvezetővé.
2017. 02. 27. 4/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Bedekovics Péter cst.-et (43.) a 2017-es Kerületi Nagytábor táborparancsnokává. A KNT-ről 2017. december 31-ig teljes pénzügyi és szakmai beszámolót köteles adni.