Szertár

Iratminták

Kerületi küldöttgyűlés anyagai és határozatai

Kelte Száma Szövege
2013.04.13. 1/2013.04.13./IXKGY Az MCSSZ IX. Észak-Alföldi Cserkészkerületének küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadja a kerületi elnökség beszámolóját, és azt az országos elnökség felé terjeszteni rendeli, mint a Kerület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 2/2013.04.13./IXKGY Az MCSSZ IX. Észak-Alföldi Cserkészkerületének küldöttgyűlése egyhangúlag elfogadja a 2013. évi költségvetést, és azt az országos elnökség felé terjeszteni rendeli. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 3/2013.04.13./IXKGY 3/2013.04.13./IXKGY sz. határozat A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének küldöttgyűlése az ASZ 34. § (2) d. pontja értelmében megválasztja országos küldöttnek Nagy István cst.-t, Ecsedi Zsolt csst.-t, és Horváth István csst.-t, valamint pótküldöttnek Bartha Katalin csst.-t, Benő Zoltán csst.-t, Horog Máté csst.-t. A megválasztottakat a küldöttgyűlés után azonnal regisztrálni kell az ECSET-ben és a IX. Kerület adatlapján meg kell nevezni, mint tisztségviselőket. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 4/2013.04.13./IXKGY 4/2013.04.13./IXKGY sz. határozat A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének küldöttgyűlése az ASZ 34. § (2) e. pontja értelmében megválasztja országos tanács tagnak Molnár Szabolcs cst.-t, valamint póttagnak Horváth István csst.-t. A megválasztottakat a küldöttgyűlés után azonnal regisztrálni kell az ECSET-ben és a IX. Kerület adatlapján meg kell nevezni, mint tisztségviselőket. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0
2013.04.13. 5/2013.04.13./IXKGY 5/2013.04.13./IXKGY sz. határozat A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének küldöttgyűlése elhatározza, hogy tanácsadó testületet kíván felállítani, melynek a Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerületének Tanácsadó Testülete nevet adja. Ebbe a testületbe olyan közéleti, egyházi, tudományos és művészeti személyiségeket hív meg, akik fontosnak tartják a magyar ifjúság értékközpontú nevelését, valamint támogatják a cselekedve tanulás módszerét, és a kiscsoportos (őrsi) rendszert. Ennek a testületnek a megszervezésével megbízzák Ecsedi Zsolt cst. kerületi ügyvezető elnököt. Feladata, hogy 2013. szeptember 1-ig felálljon a tanácsadó testület. Szavazati arány: Igen: 6, Nem: 0, Tartózkodás: 0

Kerületi elnökség határozatai

Kelte Száma Szövege
2017. 02. 27. 1/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Bolló Balázs csst.-et (1903.) kerületi vezetőképző szakvezetővé.
2017. 02. 27. 2/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Rák János csstj.-et (768.) kerületi gazdasági vezetővé.
2017. 02. 27. 3/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Turányi Szilárd őv.-t (43.) kerületi vadonlakó szakági szakvezetővé.
2017. 02. 27. 4/2017/KE/IX A kerületi elnökség kinevezi Bedekovics Péter cst.-et (43.) a 2017-es Kerületi Nagytábor táborparancsnokává. A KNT-ről 2017. december 31-ig teljes pénzügyi és szakmai beszámolót köteles adni.