Célok

Cél:

A szegénységben élők társadalmi szerepvállalásának erősítése lakókörnyezetük térségében.


Kiemelt témakör(ök):

A gyermekszegénység és az aktív korúak szegénysége, mint kiemelt témakörök jelennek meg projektünkben.


Célcsoportok:

A gyermekek és fiatalkorúak, az aktív korú felnőttek, és az időskorúak. Módszerünk a cserkészmódszer, vagy cselekedve tanulás (Learning by Doing), illetve az élménypedagógia sikere abban rejlik, hogy mindezeket a csoportokat aktivizálja. Nem csak célcsoportként, hanem megvalósítóként vesznek részt a projektben. Ezekre a működő, többgenerációs és társadalmi csoportokon, etnikai hovatartozáson átívelő csoportokra támaszkodva kívánjuk elérni a helyi lakosság szélesebb körét, a szegénységben és kirekesztésben élőket.


Akiket el szeretnénk érni:

Elsősorban a nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül nevelők, fogyatékkal élők, romák, segélyezettek köréből kb. 2000 főt tudunk elérni személyesen. Az internetes, írott és sugárzott sajtón keresztül pedig a széles nyilvánossággal szeretnénk megismertetni a szegénység és leszakadás elleni küzdelem sajátos, cserkész arculatát. Tapasztalatunk szerint a cserkészek által szervezett programok, akciók nagy nyilvánosságra tartanak számot.


Megvalósulás helye éd ideje:

Hajdúhadház, Kaba, Kisvárda, Túrkeve, Debrecen.
2010. szeptember 15. - 2010. december 30. között hét hétvégén.


Fő tevékenységek:

Terveink szerint programsorozatot, nyílt napokat szervezünk, amelyeknek sajátossága a célcsoportok bevonása a szervezésbe és megvalósításba. Célja a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem aktív kommunikálása, életprogram-minták bemutatása, reális megoldási lehetőségek kínálása.


Várható eredmény:

Az önszerveződő helyi közösségek elég impulzust kapnak ahhoz, hogy a környzetükben élő, a célcsoportba tartozó lakosságot aktivizálni tudják hátrányos helyzetük megváltoztatására, és hosszú távú segítséget tudjanak nyújtani nekik és egymásnak.


Fő üzenet:

1.) Van reális megoldás a hátrány és szegénység leküzdésére, felfelé ívelő életpálya kialakítására.

2.) Az ember egyedüllétében Isten másik embert ad társul = Kézfogás a magasból
Comments